Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 183r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Al stont jnder heidene weere   
  Niet een dumael vanden lande   
  En stont jnder heidene hande   
4 Te rome stont oec so aefs660  
  Dat de keyser heynric ende de paefs   
  Diemen hiet gregorius hildebrant   
  Zwaerelike waren anders viant   
8 Ende daer naer de paeus dander mede664  
  Vaste hilden de pijnlichede   
  So dede de paeus alexandre   
  Die na desen was die andre   
12 Die quam te cleermont in auerne668  
  Ende gaf ouer zee te vaerne   
  Crucen en aflaet van allen sonden   
  So wie dat de vaert bestonden   
16 Alse om dlant vanden heleghen graue672  
  Den heydenen weder te winnene aue   
     
  Doe nam dat cruuse menich man   
  Het scheen dat god sinen ban   
20 In de weerelt hadde ghegheuen676  
  Ende dat elc haten soude sijn leuen   
  Ende hem seluen werpen ondervoet   
  Om tlant daer god in sijn bloet   
24 Sturte om onse zalichede680  
  Ende tvolc warter al in roere mede   
  Rudders cnapen wijf ende man   
  Van hemlieden wart godeueert dan   
     
     
 Vorig bladVolgend blad