Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 182v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Te roncheuale by sijnder bede   
  Daer god den dach verlanghen dede   
  Taken starf hi de grote heere632  
4 Helechlike met groter eeren   
  In sijn lxxxii jaer   
  Int jaer ons heeren ouer waer   
  Alsmen screef viiic ende vijftiene636  
8 Taken pleechtmen sine casse te ziene   
  Betren noch oec sijns ghenoot   
  Ne vantmen noit naer sine doot   
     
  Godefroet   
     
     
12 Nu willic v den derden nomen640  
  Den hoesschen ende den vromen   
  Den heleghen kerstin ende ghetrouwen   
  Hine hadde noit scult van vrouwen   
16 Suuer was hi in al sijn doen644  
  Ende van daden harde coen   
  Want hi vercoende de veruaerde   
  Die heleghe wise godeuaerde   
20 Doutste van sente yden sonen648  
  Vstaes sone sgrauen van boenen   
  Die men heet godefroet van belioen   
  Die in wighe was een lyoen   
24 Ende in wandelinghe als een lam652  
  Daer noit arem man toe en quam   
  Hine schiet van hem blide ende vro   
  Ende doe ten tijden waest also   
28 Dat dadt lant van ouer meere656  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad