Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 182r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  In hoeghen rade ende in ghetrouwen604  
  Oec consti metten zweerde houwen   
  Stoutelike alsoet wel scheen   
4 De boucke antierdi al in een   
  So wanner dat hi ledich was608  
  In kercken sanc hi ende las   
  Dies souden hem nu de heeren scamen   
8 Dats si den dienste gods aennamen   
     
  Ende tweewarf verwan hi de sassen612  
  Die vp hem waren ghewassen   
  De danoise dwanc hi ende de vriesen   
12 Den hunen dedy tlijf verliesen   
  Hare macht nam hi met ghewelt616  
  Die so grote was ghestelt   
  Hi dwanc grieken en almaengen   
16 Ende driewarf verwan hi spaengen   
     
  Hi sochte sinte jacops kercke620  
  Ende stelder in priesters ende clercke   
  Ten heleghen lande tons heeren graue   
20 Voer hi ende want den heidenen aue   
  Te jherusalem dede hem god vele eeren624  
  Hoe hi jnden tempel ons heeren   
  Sine besnidenesse voor een present   
24 Byden jnghel heeft ghesent   
  Rome wart hem onderdaen628  
  Ende heeftene ouer[130] heere ontfaen   
     
     
 Vorig bladVolgend blad