Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 181v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Vanden keyser leeuwe een groot heere   
  Dat verslouchi jn de weere   
  Ende meneghe coninghe ende grauen580  
4 Die artuer balsemde met groter hauen   
  Ende daer naer te houe sende   
  Ende screef den romeinen teender schende   
  Sulc tribuut van sulken doene584  
8 Hebbic betaelt an huwe baroene   
     
  Doe quam hem mare dat mordreit   
  Sier suster zone hem bertaengen ontseit   
  Ende dat hi hadde te siner hant588  
12 De vriessche sassen jnt lant   
  Doe keerdi ende slouchene doot   
  Ende scoffierde dat eere groot   
  Selue ontfinc hi een doot wonde592  
16 Doe gaf hi vp ter seluer stonde   
  Eenen sinen neue yet constantijn   
  Dat lant ende de croene sijn   
  Int jaer ons heeren min no mee596  
20 vc xl ende twee   
  Voor hem vantmen kerstin ne gheen   
  Die sijns ghelike jn duechden scheen   
     
  Karel   
     
     
24 Den anderen prisic karel den grooten600  
  Ieghen hem willic niement ghenoten   
  In vromicheden in heleghen leuene   
  In mildeliken ghiften te gheuene   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad