Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 181r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Tachterstel betaelt ende streker huut   
  Ende dat hi weder gheue de lande   
  Die hi ghetrect heeft in sine hande   
4 Of men salne ten naesten jare556  
  Versoucken met orloghe zware   
  Artuer sette hem met ghewelt   
  In bourgoingen dach ende velt   
     
8 Doe voer hi voort in amoriken560  
  Dat nu bertaengen het sekerlike   
  Ende slouch daer eenen ruese doot   
  Lijf jeghen lijf die zeere was groot   
12 Die eene joncfrouwe hadde vercracht564  
  Ende ghedoot met siner macht   
     
  Voort es hi te parijs gheuaren   
  Soutelike met siner scaren   
16 Ende vant daer eenen romain echt568  
  Die daer ontfinc troemsche recht   
  Daer vacht hi jeghen ter seluer wile   
  Eenen camp in eene yle   
20 Ende slouchen doot ende verwan572  
  Felloen hiet die selue man   
     
  In bourgoengnen voor[129] hi voort   
  Daer ghesciet grote moort   
24 De romeinen worden hem onderdaen576  
  Ende lucius die hadde ontfaen   
     
     
 Vorig bladVolgend blad