Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 180v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Ende hadse binnen sinen schilde   
  Doen scriuen de heere milde   
  Ende riepse an tsiere noot528  
4 Sijn gheloue was vast ende groot   
  Si worpen meneghen steen   
  Vp sijn volc al in een   
  Artuer warp den schilt vp thoeft532  
8 Ende riep alse die gheloeft   
  Met luder stemmen aue marie   
  Ende hem volchde sine partie   
  vc slougher artuer doot536  
12 Theenen vp ganghe met eeren groot   
  Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen   
  So dat si alle de vlucht bestaen   
  Ende rumden bertaengen tlant540  
16 Datmen nu heet jnghelant   
  Ende worden tslants verdreuen   
  Doe keerden si ende behilden dleuen   
     
  In sinen tiden als ic goeme544  
20 Was jnt keyserike te rome   
  Keyser leeuwe te diere hueren   
  Die biden rade der senatueren   
  Sinen bode an artuer sende548  
24 Ende ontboet hem met ghenende   
  Dat hi den roemschen rike versette   
  Alle de scade ende de lette   
  Ende hi den bertaenschen tribuut552  
     
     
 Vorig bladVolgend blad