Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 180r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Rycoene den ruese den wigant   
  Die van groter houerden500  
  Hadde ghemaect van conincs baerde   
4 Eenen roc naer hem ghenende   
  Ende anden coninc artuer sende   
  Dat hi hem sonde sinen baert mede504  
  Hy soudene door sine weerdichede   
8 Bouen allen baerden setten   
  Dien slouch hi doot sonder letten   
  In eenen wijch als de deghen508  
  Alse bi hem waren ghesleghen   
12 Ruesen die hem beiden dorsten   
  Die slouch hi doot sonder vorsten   
     
  De neder sassen quam vp hem strijden512  
  Die vriesen[127] heeten nu by tiden   
16 Ende wilden hem bertaengen af winnen   
  So machtich waren si jnt lant binnen   
  Datsi sinen oem ende sinen vader516  
  Grote perse daden algader   
20 Die bestont hi met stouten moede   
  Ende scoffierdese als de die vroede   
  So dat eene van haren scaren520  
  Vp eenen berch was ghevaren[128]   
24 Die beede steyl was ende hoech   
  Als volc dat node voor hem boech   
  Nu hadde artuer als wi horen524  
  Marien der moeder gods vercoren   
     
     
 Vorig bladVolgend blad