Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 179v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Ende hebben de staercste scare bestaen   
  Ende verwonnen ende tonder ghedaen   
  Doe quam de starcste scare van achtre476  
4 Ende sloughene doot sonder lachtre   
  Dat was c ende liiii jaer te voren   
  Eer jhesus cristus was gheboren   
     
  Hier naer volcht vanden kerstinen . Artuer   
     
     
8 Vanden drie joden laten wy staen480  
  Ende sullen teener ander redenen gaen   
  Wie die kerstine waren   
  Die in redelike scaren   
12 Dat zweert droughen met eeren484  
  Ende eeren waren bouen eereen   
  Wetteghe kerstine ende stout   
  Die stonden naer der zielen behout   
16 Deerste was artuer van bertaengen488  
  Die alle die liede benorden spaengen   
  Al twalsche duutsche al tvriessche marke   
  Noereweghe zwauen ende denemarke   
20 Vander berghe toter zee492  
  Ia grote ruesen dats noch mee   
  Haddi ghedwonghen seit de geeste   
  Dat hem weken alle de meeste   
24 De yersche dwanc hi ende de scotten496  
  Met hem lietti niemene spotten   
  Hine keeret metter hant   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad