Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 179r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Hy was naer de joodsche wet   
  Dupperste bisscop vanden tempel448  
  Dat plachmen doe jnden exempel   
4 Pause te nomene in dien daghen   
  Die alsulke ordene draghen   
     
  Nu hoer hoe hi dede sinen hende452  
  Die hi dede a sonder schende   
8 Hi sach de viande commen gheuaren   
  Starc met tween groten scaren   
  Ende sijn volc was seere verpijnt456  
  Ende ghemindert ende zeere verdwijnt   
12 Si spraken die bi hem waren bleuen   
  Heere laet ons de vlucht gheuen   
  Het es beter dan wi vochten460  
  Want wi niet recouureren en mochten   
16 Neen sprac judas laet dat varen   
  Wi sullen onsen heere te waren   
  Stoutelike dienen te deser hueren464  
  Wy sullent ons laten besueren   
20 Ende den vianden niet wiken   
  Maer stoutelike vp hem strijken   
  Beter es een eerlic steruen468  
  Dan te leuene in sulker bederuen   
24 Want god die heuet al voorsien   
  Also so moet ons gheschien   
  Doen gauen sijt gode van hemelrike472  
  Ende trocken toe ghenendelike   
     
     
 Vorig bladVolgend blad