Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 178v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Ende die gods wet te ontdeerne   
  Of te steruene jnden strijt420  
  Ofte te verwinnene daer ter tijt   
4 Inden gheloue gods ons heeren   
  So wilde hem judas altoes keeren   
  In sine ghebede altoes hi lach424  
  Ende in sinen droeme snachs sach   
8 Hoe jeremias de prophete   
  Tote hem quam bi gods beheete   
  Ende gaf hem een guldin zweert428  
  Ende hietene vechten onuerueert   
12 Dies was hi blide dats gheene saghe   
  Ende smorghens metten eersten daghe   
  Bleef nichanor jnden wighe doot432  
  Ende judas wan dorlorghe groot   
16 Ende zuuerde den tempel ons heeren   
  Ende verwidene gode theeren   
  Ende visierde daer eenen outaer436  
  Noit en hadde dese rudder vaer   
20 Met cleenre menichte hi verwan   
  Vp meneghen prince ende meneghen man   
  Meneghen onuerweldeghen strijt440  
  Daer of te telne ware meneghen tijt   
24 Hoe meneghe borch hoe meneghe stat   
  Hi destrueerde ende besat   
  In sinen tijden jn sinen daghen444  
  Seidement v het souden v saghen   
28 Ende wonder dincken bi mier wet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad