Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 118r, tekst 53 - 54, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Vanden iiii principalen duechden gheheeten
cardinale
       [53]
   
     
     
 
Voorsienicheit - - wedersegghen tgheent[66] dat deert
- ende dat helpt of baet kiesen
Ghetempertheit - - al ghedoeghen dat toe-
doet - commen mach
Staercheit - - groote sake anueerden ende
- perseuereren in duechden
Iusticie - - stellen in rechten state
- ende gheeft elcken tsine
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
4   
    
  4  
    
8   
    
  8  
     
  
- voersieneghe - - dat de redene niet en
- werde bedroghen
- continent - - dat de minne niet en
De verwaert - werde ghecorrumpeert
- vrome - - dat de duecht niet en
- werde verwonnen
- juuste - - elcken sijn recht datmen
- hem schuldich es.
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
12   
    
 12  
    
16   
    
  16  
     
     
  Van leenene       [54]   
     
     
20 
- leent - - weder
- weder heeft - - sulc
Die - sulc - ne heeft niet - haestelic
- saen - - al
- al - - danc
Vereenvoudigde grafische weergave vorkstructuur  
    
    
  4  
24   
     
     
 Vorig bladVolgend blad