Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 118v, tekst 55

Vorig bladVolgend blad
  Vanden vii wercken van ontfaermicheden       [55]   
     
     
     
  Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es   
  datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen   
4 den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet   
  en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere4  
  Tvijfste es datmen vertrooste de gheuanghene ende vten   
  vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pel   
8 grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en   
  hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.8  
     
  Deerste vanden gheesteliken es datmen gheue goeden   
  raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van   
12 gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander   
  es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft12  
  ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn   
  disciplen ende de vader ende moeder haer kindre   
     
16 Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert   
  toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren16  
     
  Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn   
  van herten ende vereeseen[67] met goeden soeten spraken dat   
20 si niet en vallen in wanhopen   
     
  Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen20  
  euenkersten om de minne van gode.   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad