Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 119r, tekst 55

Vorig bladVolgend blad
  Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen   
  die in aermoeden sijn ende in tribulatien   
     
  Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande24  
     
4 Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn   
  macht die vele vermach dat hi vele doe die lettel macht   
  heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille   
     
  Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat ye-28  
8 ment qualec starf die gherne dede de wercken van ontfarmicheden   
     
  Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in   
  dancke sinen mantel   
     
  Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem ver-32  
12 toechde als den armen tetene gaf   
     
  Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods   
  gratie om dese wercken   
     
  Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften36  
16 van gode om de almoesene die hi dede   
     
     
  Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke   
  van caritaten al soemen leest jnden bible   
     
  Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet40  
     
     
 Vorig bladVolgend blad