Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 119v, tekst 55

Vorig bladVolgend blad
  gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also   
  ghescreuen staet jnden guldinen bouc   
     
  Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere   
4 wercken van karitaten was tsiere doot verlost van der vian-44  
  den handen . also tulpin bescrijft   
     
  Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te   
  lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen   
8 oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene48  
  alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien   
     
  Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al   
  sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem   
12 onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte52  
  nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten   
  lede also men leest in de croniken van vranckerike   
     
  Item een ackerman hoerde predeken sinen curet[68]   
16 hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere56  
  loent hondert dobble tghuent datmen om de minne   
  van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf   
  sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs   
20 alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer ghe-60  
  leet thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet   
  also si te gader in de weede gheweest hadden de welke acker-   
  man dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse   
24 hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette64  
     
     
 Vorig bladVolgend blad