Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 127r, tekst 66

Vorig bladVolgend blad
  Dat den hemel haer eyghen es48  
     
  De goudbloeme es wel mijn gherief   
  Haer schoenheit verchiert den boemgaert al   
4 Dats datmen dat minlic eenich lief   
  Altoes in therte draghen sal52  
     
  Hier vp moet rusten een voghel schoen   
  Fenix de edelste diemen vint   
8 Dats datmen niet en diene om loen   
  Maer hem theeren diemen mint56  
     
  In desen boemgaert dinct mi dat soude   
  De cedrus sijn seere hoeghe verheuen   
12 Dats datmen met blijder herten soude   
  Alle liden gode vp gheuen60  
     
  De vyolette moet hier vp staen   
  Die ter erden bughet haer hoeft   
16 Dats gherechte oersaemheit sonder waen   
  Die cristus leuerde in de doot64  
     
  Een tortelduue sonderlinghe   
  Sal sijn des boems gheweldich al   
20 Dats datmen eenvuldeghe[76] meeninghe   
  In allen duechden hebben sal68  
     
  Cypressus es hier naer de hoechste   
     
     
 Vorig bladVolgend blad