Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 127v, tekst 66

Vorig bladVolgend blad
  Sijn roke duergaet den boemgaert al   
  Dats dat de mensche van eerdschen troeste   
  Sijn herte te male af keeren sal72  
     
4 Een blaeu blomme staet daer vp   
  Daermen stadicheit by verstaet   
  Want die ghestadich blijft in god   
  Die eist die den loen ontfaet76  
     
8 De edel paeu dat dinct mi goet   
  Dat hier vp dese bloeme sal bliuen   
  Wat duechden dat de mensche doet   
  Dat hi gode de eere an sal scriuen80  
     
12 Eens eglentiers dinct my hier noet   
  Scarpeit so bediet hi al   
  Dats datmen gods ordeel ende doot   
  Altoes voor oeghen hebben sal84  
     
16 De acoleye wilter ons vp leeren   
  Die vijf vout es onderslaghen   
  Dats datmen de vijf wonden ons heeren   
  Met minnen jnt herte altoes sal draghen88  
     
20 Des pellicaens trouue die niet ne es cleene   
  Dinct mi dat hier van rechte vp gheet   
  Dats datti therte hebbe alleene   
  Die so zware doot daer omme leet92  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad