Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 128r, tekst 66

Vorig bladVolgend blad
  De leste boem die hier staen sal   
  Dats de vijch boem zoete ende goet   
  So wat hem eenich mensche mesdoet   
4 Dat es datmen vergheuen sal96  
     
  Een kers soude na mijn versinnen   
  Dinct mi dat hier wel vp staet   
  Dats jnnich ghebet met berrender minnen   
8 Dat den hemel snellic duergaet100  
     
  De edel leewercke hout haer hier bouen   
  Danckelic doesse ons verstaen   
  Die hier gode sijnder minnen louen   
12 Sal hi hier naer by hem ontfaen104  
     
  Ghers moet in desen boemgaert staen   
  Dats diep oetmoet sijt seker des   
  Want oetmoedicheit sonder waen   
16 Een wortel van allen duechden es108  
     
  Desen boemgaert moet met eenen muere   
  Starkelic sijn besloten al   
  Dats dat de mensche sine natuere   
20 Altoes onder houden sal112  
     
  In desen boemgaert sonder ghebreken   
  Wilt god sonder middel sijn   
  Met ouergheuender herten spreken   
     
     
 Vorig bladVolgend blad