Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 129v, tekst 67

Vorig bladVolgend blad
  beter es sparen om andere dan te verliesene in hem   
     
  Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat   
  ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele44  
4 weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen   
  gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrien-   
  den . want niet altoes metten zweerde maer somtijts   
  met dienste verwintmen sinen viant48  
     
8 Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet   
  en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de cranc-   
  heit van huwen viant ne si v gheene sekerheit van   
  payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v52  
12 ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant   
  ghi stelt v in vreesen   
     
  Van wijfs die van quader famen sijn . begheert lie-   
  uer niet te wetene wat si doen dan dat te wetene . want56  
16 als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue we-   
  ten sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen   
  ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue   
  sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van60  
20 anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct   
  niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met   
  lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren scul-   
  dich leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe-64  
24 doeghen mochte   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad