Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 130v, tekst 67

Vorig bladVolgend blad
  Eist dat ghi huusen[77] wilt so doet meer by noede dan by   
  wille de begheerte van huusene verhaest tvercoepen van-   
  den huusen92  
     
4 Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te   
  vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer be-   
  tren coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den   
  ghenen die meest daer af gheeft96  
     
8 Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimo-   
  nie te vercoepene maer beter waert vercocht dan datmen   
  onderdanich maecte van woukere   
     
  Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.100  
12 Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse   
  wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat   
  doet vallen in de modere die verlast es van wine es   
  schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stelle-104  
16 ne te slapene meer dan te sprekene het voucht qua-   
  lic den jonghen man dat hi wel wijn kent   
     
  Vliet droncken medecin schuwet den medecin die an   
  v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen108  
20 soude van sulker siecheit   
     
  Cleene hondekine laet houden clercken ende coninghin-   
  nen jachonde costen meer dan si profiten honden die   
  thuus wachten sijn batelic112  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad