Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 132r, tekst 68

Vorig bladVolgend blad
  Sprinct of ende steectene jn de vliet16  
     
  Sint dat elc peinsde binnen mijn   
  Soe moesten dinne vrienden sijn   
4 Hets al ghesellekin sich voor di   
  Mescomt v hiet so vliet van mi20  
     
  Ic sach eens in een bispel   
  Mi ghedinckes noch harde wel   
8 Eenen man hebben eenen hont   
  Die versolaestene tsomenegher stont24  
     
  Eenen vrient haddi oec tier tijt   
  Die dicwile liet sijns selfs profijt   
12 Om te verblidene den seluen man   
  Nu hort lieue wat gheuiel hier van28  
     
  De hont wart eens onmate siec   
  Die men van rouwen daer omme wiec   
16 Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste   
  Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste32  
     
  Hi claechde den hont ende sochte raet   
  Hi brochtene in eenen ghesonden staet   
20 De honde weepsteerte weder als honden souden   
  Doe waren onse costen al behouden36  
     
  Die vrient die desen man oec plach   
     
     
 Vorig bladVolgend blad