Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 132v, tekst 68

Vorig bladVolgend blad
  Te versolasene vp meneghen dach   
  Wart oec van herten onghesont   
  Ende claechdet den man ende niet den hont40  
     
4 Die man die wart van deser claghe   
  Die goeden vrient van daghe te daghe   
  Scuwende ende lietene in de noet   
  Maer waert een hont hi gaue hem broet44  
     
8 Svriens versolaessen van te voren   
  Dat was vergheten ende al verloren   
  Maer tversolaessen vanden hont   
  Dat dedene weder sijn ghesont48  
     
12 Die hont es oec vroet hi mint de lieden   
  Die hem goet doen ende vrienscap bieden   
  Die tsonts vrient wilde beraden thoren   
  Hi souder de tande bieden voren52  
     
16 Waren de liede oec also   
  So waric nu van herten vro   
  Moetic oec beiden tot si sulc sijn   
  So duchtic te truerene lanc termijn56  
     
     
 Vorig bladVolgend blad