Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 133r, tekst 69

Vorig bladVolgend blad
  Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
beghinnende vp der vii ghebroederen dach xste
dach in hoymaent alle vii jaren
       [69]
   
     
     
4 Eerst te maestricht thoehtmen[78] drie hemelsche cleedere   
  deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit   
  was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp   
  sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer4  
8 dan iiiic ende l jaer   
  Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes   
  graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren   
  niet met menschen handen ghemaect8  
12 Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf   
  in onser vrouwen kercke van heyden[79] tonghere . daer met   
  dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc   
  een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker ve-12  
16 le lieden hebben ghenesen gheweest van diuerschen   
  ziecheden de welke fonteine staet by maestricht   
     
  Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer   
  hi den lintworm met doedde ende vele andere mirakelen16  
20 daer met dede.   
  Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer   
  hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm   
  Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een20  
24 cristael dat sente lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste   
  was dat naer ons[80] heeren cruce ghemaect was ende   
  drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten   
     
     
 Vorig bladVolgend blad