Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 134r, tekst 69, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten   
  bloede   
  Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem   
4 Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht52  
     
  Te guldinen domme te coelne   
     
  Daer rusten de reliquen vanden drie coninghen weerdelic   
  Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen   
8 Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele56  
  andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele   
  ende es een rikelike stede   
     
  Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt   
12 ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen60  
  te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert   
  Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken   
  daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx   
16 voete jnt jaer xiiiic ende xxxiii64  
  Te huy stad ende casteel vp roche den[81] casteel   
  te beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.   
  Bosch van palmboeme[82] ende anderen houte . yser mine   
20 Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot68  
  casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche   
  de diuerse facon   
     
  Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen   
24 ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.72  
     
     
 Vorig bladVolgend blad