Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 134v, tekst 70 - 73

Vorig bladVolgend blad
  Van scipioene affricanus       [70]   
     
     
  Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te seg-   
  ghene dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech   
4 was noch men alleene dan als hi alleene was om de   
  redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken rege-4  
  mente hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie-   
  ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was   
8 hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen   
     
     
  De philosophe platoen       [71]   
     
     
  In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende   
  toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer   
12 dit leuen den hemel te ghebrukene   
     
     
     
     
  Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat       [72]   
  sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghen-   
  der sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest   
16 in sijn leuen4  
     
     
  Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
walsche in dietsche ghetranslateert de welke biechte
meester jan jarcoen compileerde ende dede in elke prochie
een copie hanghen te parijs
       [73]
   
     
     
  So wie hem wilt stellen in state van gratien   
  ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke   
  ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens   
     
     
 Vorig bladVolgend blad