Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 136r, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  met verwaten lieden al te lichtelic52  
     
  Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten   
  de waerheit te segghene   
     
4 Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te spreke-   
  ne om den sotten clap vanden lieden56  
     
  Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende   
  onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de   
8 zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v   
  van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt60  
     
  Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spra-   
  ken de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien   
     
12 Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen ghe-   
  anveert meer dan v macht of wijsheit vermochte64  
     
  Van nidicheden   
     
  Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat   
16 menne blameerde ofte dat hi arm[83] wert ofte datmen   
  ne persequeerde68  
     
  Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert   
  ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene   
20 of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic   
     
  Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen72  
     
     
 Vorig bladVolgend blad