Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 136v, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  tgoede van yemene met quaden woorden van hem   
  te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by   
  gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of   
4 sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade76  
     
  Van gramschepen   
     
  Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen   
  yemene begheerende wrake om hem te ynderne by   
8 v of by anderen by woorden of ghewercken80  
     
  Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van   
  yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of   
  dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen   
12 verliesen ende of de ghene es clerc of priester84  
     
  Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden   
  den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy   
  v ondersaten niet en waren   
     
16 Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene88  
     
  Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende   
  dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene   
     
  Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet   
     
20 Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of92  
  hatie den ghenen die v oetmoedelic vergheffenessen ghe-   
  beden hebben   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad