Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 139r, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte   
     
  Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene188  
  ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte   
4 ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade   
  of die ghesacreert was of van religioene of van priester   
  of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van192  
  v selfs state ende in wat manieren   
     
8 Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere ghe-   
  ordineert heeft of contrarie der heerbaerheden behoeren-   
  de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach196  
  van welker saken men bet besoucken mach in biechte-   
12 ne dan claerder of te scriuene   
     
  Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of   
  in ghewijde steden200  
     
  Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by   
16 nauwe cledinghen   
     
  Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit   
  contenantie vut nemende cleedinghe blanketten dan-204  
  sene of reyene of lonckelec aensiene   
     
20 Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen   
  wiue sonder causen van siecheden of ander redene   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad