Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 142r, tekst 75 - 76

Vorig bladVolgend blad
  Forma absolutionis sufficiens et requisite pro pecca-       [75]   
  tis de quibus confessor jntendit et potest absoluere con-   
  fitentem.   
4 Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et4  
  filij et spiritus sancti Amen   
     
  Et si confessio fiat de excominica-   
  tione tantum modo dicatur[86] sic   
     
8 Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine8  
  patris et filij et spiritus sancti Amen   
     
  Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita   
  est excominicatio vel de alijs addatur[87] forma prior ad-   
12 diciones quedam alie condicionales aut involute tu-12  
  tius dimittantur   
     
     
  Vermaninghen ende ghebode die de priesters
jnden predic stoel te parijs pleghen te ken-
nen te gheuene vp den paeschdach
       [76]
   
     
     
  Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden   
  te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien   
  precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi   
20 die gheboren wert vander salegher maghet marien4  
  vp den kerstdach de welke ontfinc de doot ende passie   
  jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons son-   
  daren vander pinen vander hellen vp den goeden vrindach   
     
     
 Vorig bladVolgend blad