Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 143v, tekst 76

Vorig bladVolgend blad
  dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of   
  heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede   
  ende soude hi vallen in donweerdichede van gode   
     
4 Item dat niement en comme ter tafelen van onsen64  
  heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe   
  ende niement en es hem schuldich te haestene van   
  te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene   
8 niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake68  
     
  Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ont-   
  faen hebt huwen behouder wachten helechlic weerde-   
  lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit   
12 van gode die vp den dach van heden es willen sijn ghe-72  
  herbercht ende ontfaen in huwe herberghe in v huus   
  ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe   
  behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder   
16 dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich de-76  
  sen behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne   
  sidine niet schuldich te stekene huut v lieden[90]   
     
  Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre   
20 ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder80  
  sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich   
  te hebbe ende te wachtene van sonden   
     
  Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten   
24 vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe84  
     
     
 Vorig bladVolgend blad