Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 146r, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  bidden voor v   
     
  De tweeste partie hout vi vraghen   
     
  Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in60  
4 dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst   
  als een ghetrouwich ende warachtich kint vander   
  helegher kercken   
  Verandworde jaic64  
     
8 Versoucti vergheffenesse gode allen santen ende   
  santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden   
  ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen   
  jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet68  
12 en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene   
  Verandwoorde jayc   
     
  Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat   
  ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gra-72  
16 tie dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende   
  niet te vallene weder in sonden   
  Verandwoorde jayc   
     
  Hebdi gheene kennesse van eenegher dootsonden daer76  
20 of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode   
  dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te we-   
  tene ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb-   
  bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten80  
     
     
 Vorig bladVolgend blad