Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 153r, tekst 79 - 80

Vorig bladVolgend blad
  Ic bidde hem allen die minne draghen   
  Datsi der minnen mijns ghewaghen192  
  Ende si bidden ouer my   
4 Dat so mijns ghenadich si   
  Ic wille betren mine mesdaden   
  Ende wercken voort by haren rade196  
  Ic hope al hebbic vele mesdaden   
8 Soe sals beteringhe ontfaen   
  Ic kenne wel ic hebs verdient   
  Dat so mi heeft gheweest onurient200  
  Te hare willic weder keeren   
12 So machmi alle doghet leeren   
  Daer toe moet hi mijn hulpe sijn   
  Die god es ende broeder mijn. A M E N204  
     
     
  Van v lettren dat wijf bediet       [80]   
     
     
16 Ic wil in dienste ghestade bliuen   
  Met trouwen allen reynen wiuen   
  Daer jn leit alle soetheit   
  Salich wijf ic wille di scriuen4  
20 Wilen in hoegher aert vp cliuen   
  Houti in rechter reynicheit[95]   
  Wiuelic wijf huut goeder aert   
  Duer god dijns selfs eere verwaert8  
24 So machtu smaken de edele fresen   
  Na dat ons scriftuere openbaert   
  So wer seker jn dy verclaert   
     
     
 Vorig bladVolgend blad