Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 153v, tekst 80

Vorig bladVolgend blad
  Dat weerde goddelike wesen12  
  Ghi vrouwen dat sprekic gheestelic   
  Niet dat god natuerelike   
4 Anderwerf wert gheboren   
  Maer binnen vuuer zielen wike16  
  Sal hem god gheuen minnelike   
  Naer de leeringhe vanden auctoren   
8 Salich wijf wiltu sijn verheuen   
  In hogher name hier jn dit leuen20  
  So hout dy van vlecken pure   
  Wiuelike name die es ghescreuen   
12 Met v lettren die vte gheuen   
  Vele duechden jnder natueren24  
     
  Deerste lettre willic prisen   
  Dats i v die vut haer doet risen   
16 Een woort van groter edelheden   
  Hoort na mi jc wilt v wisen28  
  Soe beteekent na minen auise   
  Virginitas dats zuuerhede   
20 Si sullen alle gode sien   
  In dewangelie vermeticx mien32  
  Die daer zijn van herten reyne   
  Salich wijf voucht v in dien   
24 V sal seker goet gheschien   
  Ghi sult besitten themelsche pleyne36  
  Want i reyn wijf onbesmit   
  Dats i tempel die besit   
     
     
 Vorig bladVolgend blad