Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 154r, tekst 80

Vorig bladVolgend blad
  Die heleghe drieuoudicheit algader   
  Salemoen scrijft ons in siere wet40  
  Ende by marien prouuic[96] dit   
4 Die twoord ontfinc den eeweghen vader   
     
  Hoort vander andre lettre clare   
  Dats i v die openbare44  
  i reyne wijf maect hoghe ghehacht   
8 Wat vrouwen diese heeft in hare   
  So beteekent weet voorware   
  Virtus dats in dietsche cracht48  
  Ghi sult met crachte wederstaen   
12 Die smeekende tonghe tvalsche spaen   
  Ende sijn altoes vp v hoede   
  So moechdi smaken dien edelen traen52  
  Daer soetheit in es beuaen   
16 Ende leuen altoes met vryen moede   
  Och mi dinct dat ic verdwine   
  Dat eenich man toecht jnden schine56  
  Minne maer hets al gheloghen   
20 Hoet v vrouwen voorden venine   
  Ghi moechter met commen in zwarer pinen   
  Daer es menich wijf bi bedroghen60  
     
  Die derde lettre si v bekent   
24 Dats een i vut hare so went   
  Een woort ende heet justicia   
  Dats een harde edel present64  
     
     
 Vorig bladVolgend blad