Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 154v, tekst 80

Vorig bladVolgend blad
  Na dat mi mijn sin toe sent   
  Eist gherechticheit als ic versta   
  Salich wijf volcht minen raden   
4 Wildi wandelen de edele paden68  
  Soe en toeghet niement loesen keere   
  In woorden in wercken no in daden   
  Sijt oemoedich simpil ende ghestade   
8 Soe moechdi bliuen in vuuer eere72  
  Hier biddic v in gherechter minnen   
  Hebdit niet jnt herte binnen   
  Sone toecht niement schoen ghelaet   
12 In mercker gheene wijsheit jnne76  
  Ghi moghet v eere daer met dinnen   
  Ende oec mindren huwen staet   
     
  De vierde lettre bediet een i   
16 Ende bediet dies vermetic my80  
  Iubilatio in haer bediet   
  Vele duechden jc segghe v twy   
  Merckic daer in want sonder si   
20 Eist bliscap ende anders niet84  
  Goud seluer ende steine   
  Es niet te prisene voor eene reyne   
  Wijf daer es in alle weelde   
24 Want alle vruechden die es cleyne88  
  Die de weerelt heeft ghemeine   
  Sonder in een wiuelike beelde   
  Ic dart openbaer wel rueren   
     
     
 Vorig bladVolgend blad