Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 155v, tekst 80 - 81

Vorig bladVolgend blad
  Want vader sone helich gheest   
  Vercoes selue de weerde minne120  
     
     
  Bedinghe van onser vrouwen       [81]   
     
     
4 Coninghinne vul van ghenaden   
  Den meneghen hebdi ontladen   
  Vter noot ende van zwaren sonden   
  Also warelike alsmen v heeft vonden4  
8 Menich warf goet ende ghetrouwe   
  Soe moetti an ons edele vrouwe   
  Vwe ghenaden laten schinen   
  Ende verden vander helscher pinen8  
12 Die eeuwelike ghedueren sal   
  In uwe ghenaden keere jct al   
  Mine herte minen sin   
  Siele ende lijf waer dat ic bin12  
16 Maria dat in v hoede sy   
  Nv hoort vrouwe de bede van my   
  Doer huwe grote oetmoedichede   
  Moeten wi commen in v gheleede16  
20 So waren wy[97] quite van allen vare   
  Ay god die so salich ware   
  Dat hi der duecht hadde verdient   
  Dat maria ware sijn vrient20  
24 Met rechte mochte hi wesen blide   
  Hi leuet in eenen zwaren stride   
  Die jn dese weerelt leuen moet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad