Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 156r, tekst 81

Vorig bladVolgend blad
  Met rechte souden wy hebben spoet24  
  Hi leuet in eenen zwaren stride   
  Die in desen weerelt leuen moet   
4 Ieghen de quaethede die ons taent   
  Vander duecht ende ontspaent28  
  Wy waren alle met marien wel   
  Maer de sonden die sijn so fel   
8 Ende so na radich in alder maniere   
  Ende die duecht es altoes goedertiere32  
  Duecht ende quaetheit sijn twee dinghen   
  Die altoes striden onderlinghe   
12 Hoe si den mensche moghen ghewinnen   
  Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen36  
  Ende wachten ons van haren hulden   
  Want so toocht den mensche de dinc guldin   
16 Die vele argher sijn dan loot   
  Ende so begheeft den mensche ter noot40  
  Wanneer hi voor den rechtere steet   
  Die duecht ende archede weet   
20 Ende loon gheeft van desen beeden   
  Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden44  
  Hine houde hem vaste an de duecht   
  Want maria es wel metten vuecht   
24 Die de quaethede wille laten   
  Ende scuwen ende haten48  
  Alse nemmermeer te commene daer jn   
  Al heeft de mensche ghekeert sinen sin   
28 An die sonden hi roupe ghenade.   
     
     
 Vorig bladVolgend blad