Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 156v, tekst 81

Vorig bladVolgend blad
  An marien vrouch ende spade52  
  So es altoes jndien ghereet   
  Elken mensche tontfane eist hem leet   
4 Die jnt de quaethede es ghesperret   
  Diene altoes vander duecht verret56  
  Want de heere es haer sone   
  Die keyser es vanden hoghen trone   
8 Diet al heeft in siere ghewout   
  Hets wel onser traecheden scout60  
  Bliuen wy jn de sonden verloren   
  Want daer by so wart god geboren   
12 Vander schoenre maghet marien   
  Dat wy an hare souden sien64  
  Ende so wie marien eere doet   
  Al ware ons heere gram ghemoet   
16 De mensche soude ghenade vinden   
  Want hi vercochte hem om de sonden68  
  Die de mensche hadde mesdaen   
  Ende liet hem an een cruce slaen   
20 Niet dat hi dies hadde verdient   
  Dus moghen wi alle wesen vrient72  
  Der scoenre marien in hemelrike   
  Die desen heere drouch menschelike   
24 Die ons allen heeft verlost   
  Dat es ons emmer een schone troost76  
  Dat ons heere wart so hart   
  Den mensche eer hi mensche wert   
28 Ende weder so seere minde   
     
     
 Vorig bladVolgend blad