Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 157v, tekst 81 - 82

Vorig bladVolgend blad
  Doe wart men alder eerst gheware108  
  Oetmoedichede an onsen heere   
  Te voren rechti al te zeere   
4 Ende was eens vnicorens ghenoet   
  Maer doe hi in marien schoot112  
  Ruste ende in de menschelichede quam   
  Daer wartti sachter dan een lam   
8 Doe hem de joden jaghen   
  Ende leiden om hem nauwe laghen116  
  So langhe dat sine vinghen   
  Ende an dat cruce hinghen   
12 Daer hi ons allen verloste met   
  Ende ganste vander joden wet[98]120  
  Daer wi alle in waren verstoruen   
  Naer dat wy hebben verworuen   
16 Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen   
  So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen124  
  Ende alle de ghuene die hebben ghehoort   
  Dichten dese warachteghe woort   
20 De maghet marie moet hem gheuen   
  Bliscap ende een salich leuen AMEN128  
     
     
  Stabat mater dolorosa. etcetera       [82]   
     
     
  Beweent ende alle vul van rouwen   
24 Stoet de moeder doe doorhouwen   
  Haer kint anden cruce hinc   
  Welke ziele ende herte4  
  Om sine ouer grote smerte   
     
     
 Vorig bladVolgend blad