Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 158r, tekst 82

Vorig bladVolgend blad
  Om sine ouer grote smerte   
  Tsweert van rouwen dor ghinc   
  Laes hoe seerich was van sinne   
4 Die saleghe coninghinne8  
  Moederskints dat eenich es   
  Ay hare ontginc dat herte al gheheel   
  Doe soe sach dat zware ordeel   
8 Haers edels soens sijts ghewes12  
  Wie eist hine moeste weenen   
  Die cristus moeder so verdwenen   
  Saghe ende troests so bloet   
12 Hoe mochte yement tseer ghelaten16  
  Dat so dreef seer buten maten   
  Om haers liefs kints groten noot   
  Om tmesdoen van sinen lieden   
16 Soch so jhesum sonder mieden20  
  Gheeselen sijn vleesch oec gheteest   
  Soe sach oec lacen haer soete kint   
  Dat voor haer an de cruce hinc   
20 Steruen als hi gaf den gheest24  
  Ay moeder der minnen fonteyne   
  Doe mi beseffen dijnre weyne   
  Cracht dat ic met v verhueghe   
24 Doe in cristus minne ontsteken28  
  Therte mijn sonder af breken   
  Dat ic hem ghenouchen mueghe   
  Heleghe moeder wilt bestaen   
     
     
 Vorig bladVolgend blad