Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 158v, tekst 82

Vorig bladVolgend blad
  Ende dtorment dore doen gaen32  
  Vanden ghecruusten mijn herte   
  Wilt mi oec deelachtich maken   
4 An dat v sone wilde smaken   
  Ouer mi die zware smerte36  
  Doe mi waerlic met v weenen   
  Den ghecruusten stel mijn meenen   
8 Drouuende tote in mijn hende   
  Biden cruce oec met v staen40  
  Ay doet mi dat jnt herte gaen   
  Dat ics mijn begheeren vinde   
12 Ay maghet alre maeghden fijn   
  Nu wilt mi goedertiere sijn44  
  Ende met v doen verbliden   
  Doe mi ghedincken cristus doot   
16 Dats sine passie sine noot   
  Mine herte al door sniden48  
  Doe dat mijn herte si ghewont   
  Met sinen wonden talre stont   
20 Laes men noint zware sach   
  Wilt mi ontsteken ende gloeden52  
  An sijn torment ende verhoeden   
  Alsi comt de doemsdach   
24 Met cristus cruce oec met siere doot   
  Bescremt mi van tsviants noot56  
  Hier neder in eerderike   
  Als hi sterft mijn lichame   
28 Impetreert mier zielen ane   
  De bliscap van hemelrike. A M E N60  
     
     
 Vorig bladVolgend blad