Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 159r, tekst 83

Vorig bladVolgend blad
  Hier naer volghen de properheden vanden
viere complexien ghedicht bi pieteren den brant
jnt jaer xiiiic ende xxxiii
       [83]
   
     
     
4 De fleurnatique hi es eerst cout   
  Ende biden water ghecompareert   
  Tvier heeft tswaters gheen ghewout   
  Het stoet te verre alsmen ons leert4  
8 Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert   
  Midts dat bider lucht dan si   
  Soe wert die properheit ghemeert   
  In swinters saisoen verstaet na mi8  
12 Eerst es de flumatique cout hier bi   
  Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe   
  Verbeidende in saken slapende es hy   
  Ledich lecker ende traghe12  
16 Sins vreesende bi nachte ende bi daghe   
  Scamel es hi oec bi maten   
  Practiseren staet sinen behaghe   
  Ende vredelic leuen werringhe laten16  
20 Den slaep en wilt hi niet verhaten   
  Want hi slaept langhe vele ende wel   
  Seere ghevleescht es hi in maten   
  Lettel gheerende der minnen spel20  
24 Om sijn coutheit ende niet el   
  Ende wel vermoghende om sijn natheit   
  Dus doet hem dit te min ghequel   
  Mits siere complexien hier voorseit24  
28 Dits sijn natuere ter waerheit   
     
     
 Vorig bladVolgend blad