Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 159v, tekst 83

Vorig bladVolgend blad
  De colerique naer mijn versinnen   
  Es ghecompareer biden viere   
  Bouen andre elemente naer mijn bekinnen28  
4 Eerst heet ende droeghe diet wel versiere   
  Na den somer es sijn maniere   
  Eerst droeghe na heet hoerdic verclaren   
  Dus volghen hem propriteiten schiere32  
8 Seere hittich blakende sietmenne baren   
  Vreeseloes gods noch niement sparen   
  Maer doet naer sijns selues lief   
  Wies men hem vleut hoet soude mesvaren36  
12 Hine hacht vp wasdom noch vp verlies   
  Gheen verdincken verstaet wel dies   
  Vele gram wreet in onghetrouwen   
  Dickent stridende van sinne ries40  
16 Discoort maken nijt behouwen   
  Stout magher ghehaert mach menne schouwen   
  Onthoudende dat hi van leeringhe ontfaet   
  Scerp van sinne in erghen rouwen44  
20 Hongherich ende scalc so es sijn roec   
  Tpel der minnen begheerende hoet gaet   
  Om sijn hitte sijt dies ghewes   
  Maer niet vermoghende hets hem quaet48  
24 Mits dien dat si so droghe dan es   
  Dits sijn natuere sijt dies ghewes   
  De sanguin properlic in sin natuere   
  Es eerst versch ende nat des seker sijt52  
28 Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere   
     
     
 Vorig bladVolgend blad