Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 160r, tekst 83

Vorig bladVolgend blad
  Mede volghende na den lentijt   
  De lucht eerst nat maer hittich si blijt   
  By redenen moetse hittich sijn56  
4 Om datse neuen tvier doet lijt   
  Aldus eist metten sangwijn   
  Eerst nat verstaet die redene mijn   
  Ende tweestewarf so es hi heet60  
8 Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn   
  In hem lust redene ende bescheet   
  Hoeschs goets moets naer ende breet   
  Staen naer ghenouchten sijn maniere64  
12 Niet sparende hoet met hem vergheet   
  Gracelic milde ende goedertiere   
  Ghenouch gheuleescht wat men visiere   
  Van alder ghenouchten es hi mede68  
16 Lieuer doende x dan viere   
  Hopelic milde es sine sede   
  Tspel der minnen teller stede   
  Begheerende om sijn hitte voorwaer72  
20 Ende wel vermoghende oec mede   
  Om sijn natheit versint dit claer   
  Dits sanguins natuere een paer   
  De melancolin die es eerst droghe76  
24 Ghecompareert bider eerden claer   
  Ende biden erfst als ic betoeghe   
  Want deerde es eerst droeghe voorwaer   
  Om dies de lucht staet verre van daer80  
28 Es si eerst droeghe sijt dies vroet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad