Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 161r, tekst 84 - 85

Vorig bladVolgend blad
  sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude   
  nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere8  
  Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden   
4 scheeden in corten tijden deen vanden anderen of lan-   
  ghe in groter becommerthede leuen . Ende wat dinghen   
  dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het12  
  soude hem commen teenen quaden hende   
     
8 Van desen daghen sijn xliiii jnt jaer   
     
  Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander   
  de vierde de vijfste de tienste . de neghentienste ende16  
  de xxvste.   
     
12 Sporcle i iii xvi xxvi   
  Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx   
  Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x20  
  xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx   
16 Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii No-   
  uembre iii xvii xxviii Decembre vi vii xv xxii   
     
     
  Vercoren goede daghe dat alle dinghen
begonnen commen te goeden affecte
       [85]
   
     
     
20 Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste   
  xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent   
  iii xx hoyaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii   
  xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii4  
     
     
 Vorig bladVolgend blad