Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 176r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Ende juliusse was thoeft ghesent288  
  Ende doe wan julius al ontrent   
  Beede spaengen ende affrike   
4 In egipten quam hi moghendelike   
  Daer hi alexanders beelde vant292  
  Doe seidi dit was een wigant   
  Die meer dede binnen twaelf jaren   
8 Dan wi en doen in al onse jaren   
     
  Iulius keerde weder ter vaert296  
  Den rechten wech te rome waert   
  Ende sat daer keyser ende heere   
12 Deerste keyser seit de leere   
  Die daer hade ghesijn300  
  Vierhondert jaer hadt ghesijn   
  Datter gheen keyser en was   
16 Ende xiiii jare sijt seker das   
  Van juliusse quam des keysers name304  
  Want cesar dit wordekin bequame   
  Es in latine weetmen wale   
20 Ende heet keyser in dietsche tale   
  Vermort was hi dat was scade308  
  Te rome daer hi stont te rade   
  Met xiiii wonden was hi dorsteken   
24 Als hi de mordenaers sach commen ghestreken   
  Decti sijn oeghen om datti woude312  
  De doot ghedoghen als de boude   
  Menich wonder schoene ende groot   
     
     
 Vorig bladVolgend blad