Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 176v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Ghesciede daer voor sine doot   
  Ende haer mort wart openbare316  
  Dat haer negheen verleefde tiare   
     
4 xlii jaer waest te voren   
  Eer jhesus cristus was gheboren   
     
  Volghen de joden eerst josue   
     
     
  Naer dat de heydene waren so vrome320  
8 Eist wel recht dat icse nome   
  Van den joden wie si waren   
  Die met willegher ghebaren   
  Ende met wetteliker trouwen324  
12 Gods vianden dorsten door houwen   
  Den eersten prisic josue   
  Die ghinc ouer de roede see   
  Met moysesse jndie wostine328  
16 xl jaer ende doechde pine   
  Dat dedi al omme gode   
  Want hi stont na sine ghebode   
  Den coninc van amalach hi verwan332  
20 Ende den coninc basan   
  Ende den coninc van amoreen   
  Door sine bede alst wel scheen   
  Vielen die mueren te jerico336  
     
24 De fluu jordaen door sinen wille vlo   
  Ende lieten liden ter seluer stont   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad