Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 177r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Met siner cracht vp den droeghen gront   
  Dese brochte gods baroene340  
  Int lant van promissione   
4 Dat was tvolc van israel   
  Ende deelet wetelic ende wel   
  Met liuen ende met goeder maten344  
  Ende theidin volc verwaten   
8 Cayms gheslachte slouch hi doot   
  Ende wan hem af de steden groot   
  Veertiene coninghe ende zeuene348  
  Roefde josue van den leuene   
12 Die alle gader heidin waren   
  Ende destrueerde hare scaren   
  Doe sijn starf dach was leden352  
  Was hi beweent na oude zeden   
16 Al starf hi die heere groot   
  Sijn name leeft naer sine doot   
  Hy starf naer troien ouerware356  
  Bi na hondert ende xliii jaer   
20 Dat was dusentich jaer te voren   
  Eer jhesus cristus was gheboren   
     
  Dauid   
     
     
  Den andren rudder willic prisen360  
24 Die weerdich was in alre wijse   
  Ende onder tghesinde goet gheselle   
  In stride vreeselic ende felle   
  Dat was de coninc dauid364  
28 Noit en was in sinen tijt   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad