Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 177v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Wilder mater no sachter   
  Noch die meer haette lachter   
  Al waest dat hi in sonden vel368  
4 Hi waest altoes te beterne snel   
  Ende hi viel jndie hande ons heeren   
  Ne gheene onschulde en wildi keeren   
  Van sinen sonden jeghen gode372  
8 Maer hi sprac tons heeren ghebode   
  Ic waest heere die mesdede   
  Vp mi ende vp mine lede   
  Wreket eere dinen euelen moet376  
12 Alsoet v seluen dincket goet   
     
  Doe hi jonghelinc was ende herde   
  Ende hi sine beesten verwaerde   
  Ieghen de leewen ende jeghen beeren380  
16 Ende hi se beede slouch in de weren   
  Oec slouch hi in eenen campe doot   
  Goliase den ruese groot   
  Die vi ellen ende een palme was lanc384  
20 Meneghen wijch groot ende stranc   
  Verwan hi die noit was verwonnen   
  Sinen lichame als wi ghemercken connen   
  Was gherekent jeghen dusent man388  
24 God om onse weluaert dan   
  Gheloefde hem dat soude comen   
  Van hem diemen crist[126] soude nomen   
  Helich starf hi ende met eeren392  
     
     
 Vorig bladVolgend blad