Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter X

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

x (15)22.3: Van daer te mussi leuesque x milen
22.5: Van daer te digoen x milen
22.25: Van daer te merignen x milen
22.26: Van daer te lode x milen
22.35: Van daer te la blanche x milen
22.36: Van daer te prestre sainte x milen
22.40: Van daer te longue bonne x milen
74.4: de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken
74.78: x vrancken eenen aermen man die last hadde van
77.134: De vierde partie oudt x voorsienicheden
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
83.69: Lieuer doende x dan viere
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
xe (1)55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
xi (1)22.46: Van daer te aigue pendant xi milen
xii (14)22.7: Van daer te salins xii milen
22.13: Van daer te chambert xii milen
22.22: Van daer te borrez xii milen
22.28: Van daer te florenchen xii milen
22.30: Van daer te fourneuf xii milen
22.32: Van daer te pont a tresmon xii milen
22.33: Van daer te belles xii milen
22.41: Van daer te saint la vieille xii milen
22.53: Van daer te roeme xii milen
37 opschrift: An de xii ghenoete van vranckerike
69.60: ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen
74.5: van ontfaermicheden ende jn de xii articlen vanden
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
89.190: Ende xii jaer drouch hi croene
xiic (1)89.114: xiic jaer ende xxx te voren
xiii (5)22.4: Van daer ter pertieren xiii milen
22.8: Van daer te beauchastel xiii milen
84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.1: Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
xiiii (4)22.9: Van daer te losanne xiiii milen
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
89.303: Ende xiiii jare sijt seker das
89.310: Met xiiii wonden was hi dorsteken
xiiiic (5)69.60: ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen
69.64: voete jnt jaer xiiiic ende xxxiii
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
xim (2)69.56: Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele
87.294: Dits der xim maechden dach
xix (2)84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
89.192: Ende xix starf hi te voren
xl (5)02.4: xx beesten met xl oeghen
02.7: xl oeren ende tande fel
86.3: vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt
89.329: xl jaer ende doechde pine
89.597: vc xl ende twee
xlii (1)89.318: xlii jaer waest te voren
xliii (1)89.357: Bi na hondert ende xliii jaer
xliiii (1)84.14: Van desen daghen sijn xliiii jnt jaer
xps (1)15.26: Xps name werdt dic versworen
xste (1)69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
xv (8)22.23: Van daer te greansain xv milen
22.24: Van daer te melanen xv milen
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
69.26: xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
84.23: iii xvii xxviii decembre vi vii xv xxii
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
xvi (6)22.2: Van daer te troyen xvi milen
84.18: Sporcle i iii xvi xxvi
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
xvii (35)01.1: xvii bederuen meneghen man
01.3: xvii sijn van hoeghen prijsen
01.4: xvii doen den meneghen . risen
01.5: xvii doen den meneghen minnen
01.6: xvii doen den meneghen ontsinnen
01.7: xvii vinden meneghen list
01.8: xvii stichten meneghen twist
01.9: xvii maken den meneghen rike
01.10: xvii slaen den meneghen swike
01.11: xvii sijn van hoeghen state
01.12: xvii sijn van cleener bate
01.13: xvii houden een dinc verholen
01.14: xvii doen den meneghen dolen
01.15: xvii sijn van groten ghelucke
01.16: xvii houden den meneghen in drucke
01.17: xvii sijn vrisch van manieren
01.18: xvii connen hem niet wel bestieren
01.19: xvii sijn van groten moede
01.20: xvii verdullen meneghe vroede
01.21: xvii helpen vter noet
01.22: xvii bringhen den meneghen ter doet
01.23: xvii sijn schoene van ansiene
01.24: xvii sijn subtijl van engiene
01.25: xvii sijn den meneghen ghetrouwe
01.26: xvii bringhen den meneghen in rouwe
01.27: xvii doen den meneghen peinsen
01.28: xvii connen hem wel veinsen
01.29: xvii maken den meneghen vro
01.30: xvii legghen den meneghen jnt stro
01.31: Sonder xvii sonder waen
01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
22.10: Van daer te orcheses xvii milen
84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
84.23: iii xvii xxviii decembre vi vii xv xxii
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
xviisten (1)86.36: Die hem doet laten den xviisten dach van maerte
xx (14)02.4: xx beesten met xl oeghen
02.8: Si hebben xx rocke die sijn weert
22.1: Van parijs te prouins xx milen
22.27: Van daer te plaisance xx milen
22.31: Van daer te breseul xx milen
22.37: Van daer te pise xx milen
22.38: Van daer te saint mignant xx milen
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
xxi (1)84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
xxii (4)84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
84.23: iii xvii xxviii decembre vi vii xv xxii
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
xxiii (1)85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
xxv (2)84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
85.1: Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste
xxvi (1)84.18: Sporcle i iii xvi xxvi
xxvii (1)85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
xxviii (5)84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.23: iii xvii xxviii decembre vi vii xv xxii
86.28: toten doemsdaghe dats te wetene den xxviii dach
86.29: van sporkele den xxviii dach van maerte ende den
86.34: van oexste den eersten dach van decembre ende den xxviii
xxvste (1)84.17: de xxvste.
xxx (4)84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
89.114: xiic jaer ende xxx te voren
89.398: Dats viiic ende xxx jaer te voren
xxxi (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
xxxii (1)89.188: xxxii jaer was hi out
xxxiii (2)69.64: voete jnt jaer xiiiic ende xxxiii
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z