Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

f (2)01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
faby (1)88.3: Kalenden an thonis faby
facit (1)30.1: Bis duo vipa facit mundat dentes acuit quod visum
faciunt (1)61.1: Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
facon (1)69.70: de diuerse facon
fait (1)03.4: Fol est qui fol se fait
famen (2)67.55: Van wijfs die van quader famen sijn . begheert lieuer
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
fantasmata (1)42.3: luget opem remouet hostem fantasmata pellit
fauelen (1)89.2: Rime fauelen ende vraye ystorie
feeste (3)68.32: Nu en mochstu mi nemmermee maken feeste
76.106: dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
87.9: De heleghe kercke hout grote feeste
feestelike (1)73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
feesten (4)73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
74.16: den staet vanden persoene ten viere principalen feesten
87.279: Werden nu in feesten groot
fel (2)02.7: xl oeren ende tande fel
81.30: Maer de sonden die sijn so fel
felicitas (1)80.99: Bediet ons felicitas
felle (1)89.363: In stride vreeselic ende felle
felloen (1)89.573: Felloen hiet die selue man
fenix (1)66.54: Fenix de edelste diemen vint
fer (1)45.8: martir sancte dei fer opem nos dans requiei
fiat (2)75.6: Et si confessio fiat de excominicatione
75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
fiere (1)89.133: Neen sprac alexander de fiere
figuere (2)05.1: Merct ende siet dese figuere
80.94: Dan in een wiuelike figuere
figura (1)39.1: Hac in clausura . panis remanente figura
figuren (1)69.7: graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren
fijn (6)01.36: Rekenic voor eenen gheselle fijn
62.8: Dat beuint men jnden fijn
66.18: Een voghel lieflic ende fijn
66.38: Dats een reyne herte fijn
82.43: Ay maghet alre maeghden fijn
87.68: De vrouwen die hebben cleeder fijn
filia (1)45.3: deficiente gregis . scauro quam filia regis
filij (2)75.5: filij et spiritus sancti Amen
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
fille (1)03.8: Qui sa fille donne au fol
fine (1)87.204: Die gode minde met herten fine
finen (1)79.151: Dien edelen heere ende dien finen
fitentem (1)75.3: fitentem.
flandria (1)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
flat (1)27.2: flat boreas noert
flateert (1)67.88: den cnape die flateert veriaecht maer den cnape die
flau (1)57.64: Want jnt verstaen ben ic so flau
flebo (1)61.4: Inde magis flebo quia nescio quo remanebo
flectit (1)44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
flesche (1)69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
fleurnatique (1)83.1: De fleurnatique hi es eerst cout
florenchen (1)22.28: Van daer te florenchen xii milen
florentijn (1)22.39: Van daer te florentijn vii milen
flumatique (1)83.9: Eerst es de flumatique cout hier bi
fluteele (1)87.111: De lijstre de meerle ende de fluteele
fluu (1)89.337: De fluu jordaen door sinen wille vlo
fol (14)03.1: Fol est qui fol boute
03.1: Fol est qui fol boute
03.2: Fol est qui fol ne doubte
03.2: Fol est qui fol ne doubte
03.3: Fol est qui fol attrayt
03.3: Fol est qui fol attrayt
03.4: Fol est qui fol se fait
03.4: Fol est qui fol se fait
03.5: Fol est qui fol castie
03.5: Fol est qui fol castie
03.6: Fol est qui fol marie
03.6: Fol est qui fol marie
03.7: Et encore est plus fol
03.8: Qui sa fille donne au fol
fonteine (2)69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
69.14: ziecheden de welke fonteine staet by maestricht
fonteyne (1)82.25: Ay moeder der minnen fonteyne
forentiers (1)13.42: Forentiers van neuele
forma (2)75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
fors (1)45.4: debuit exponi fors contulit esta draconi
fortes (1)36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
fortunen (1)67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
fourneuf (1)22.30: Van daer te fourneuf xii milen
franchoeys (1)58.14: Vlaminc duutsche ende franchoeys
franscoys (1)88.37: Bamesse franscoys moeter staen
fransoise (1)14.69: Fransoise sonder ouermoet
fransoys (1)87.277: Dits Sente fransoys dach seker sijt
fresen (1)80.9: So machtu smaken de edele fresen
fuerat (1)45.2: vrbis vicina fuerat draco causa ruine
fugat (3)42.1: Huius aque tactus fugat omnis demonis actus
42.2: cor mundat . fugat accidiam . vemala tollit
47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
fy (1)15.8: Fy vander vuler houerde

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z